Успех I срок 2010/2011 г.

Среден успех  VII A  Много добър 5.12

Среден успех  VII Б  Много добър 5.20

Среден успех  VII В  Много добър 4.84

Среден успех  VII Г  Много добър 4.74

 

Предмети VII A VII Б VII В VII Г
БЕЛ 4.96 5.11 4.68 4.87
Английски език 5.32 5.64 4.75 4.00
Математика 4.70 4.61 4.25 4.24
История и цивилизация 5.51 5.00 4.36 4.24
Химия и ООС 4.90 4.86 4.54 4.81
Биология и ЗО 5.22 5.40 4.93 4.58
Музика 4.96 5.32 5.10 4.60
ФВС 5.86 5.54 5.70 5.60